Nu har ett till arbetsområde etablerats i Lumaparkens sydvästra del och  inhängats med stängsel och plank.  Här ska stationsentré och biljetthall till nya station Hammarby kanal byggas. Arbetet kommer att innebära trädfällning, spontning, jord- och bergsschaktning samt betongarbeten. Efter det startar installationsarbeten under mark.

Den norra stationsuppgången börjar byggas i februari i bottenvåningen på Katarina Bangata 80. I entrén byggs rulltrappor ner till biljetthallen och plattformen.

Under jord möts tunnlar från flera håll. Från Mårtensdal har tunnlar sprängts fram till Stora Blecktornsparken, från Stigbergsparken norrifrån och under Hammarby kanal sprängs tunnlar fram för att möta spåren under Norra Hammarbyhamnen.

Källa: Region Stockholm