Bostadsrätter

Sjöstadsföreningen

Sjöstadsföreningen är en ideell förening för alla bostadsrättsföreningar i Hammarby Sjöstad. Idag är 65 av stadsdelens 66 brf:er medlemmar i föreningen. Sjöstadsföreningen arbetar aktivt med medlemsföreningarnas och de boendes intressefrågor. Som medlem får man stöd, erfarenhetsutbyten och tillgång till förmånliga avtal. Läs mer >>

Ramavtal

Bostadsrättsföreningarna i Hammarby Sjöstad kan utnyttja flera fördelaktiga ramavtal genom ett medlemskap i Sjöstadsföreningen.

Läs mer >>