Seniorer i Sjöstan

Äldreomsorg

Äldreomsorgen i Hammarby Sjöstad består av stöd i och utanför hemmet, hjälpmedel och olika boendeformer. Här hittar du all information. Läs mer >>

Tanto Aktivitetscenter

Tanto aktivitetscenter är en mötesplats för dig som är senior på Södermalm, där även Hammarby Sjöstad ingår. Här arrangeras en massa aktiviteter för seniorer. Läs mer >>

PRO Sofia

Pensionärsföreningen PRO Sofia, där även Sjöstaden ingår, ordnar möten och aktiviteter för dig samt arbetar för att förbättra villkoren för oss äldre. Läs mer >>