Sjöstans historia

Namnet Hammarby

Visste du att Hammarby förmodligen var en by redan före vikingatiden och att ordet betyder by på stenig backe. Läs mer >>


Sjöstans tidiga utveckling

Området kring Hammarby sjö har förändrats dramatiskt genom århundradena.
Läs mer >>


Påsk på torpet Korphoppet

Året är 1931 och det börjar dra ihop sig till påsk på torpet Korphoppet intil Hammarby gård.. Läs mer >>


Hammarby börjar bebyggas

När Gustav Vasa skänker mark till byggandet av Danviks hospital blir det startskottet till flera bebyggelser. Läs mer >>


Hammarby sjö var torrlagd

För hundra år sedan torrlades Hammarby sjö för att skapa en förbindelse mellan Mälaren och Saltsjön. Läs mer >>

Sjöstans första industri

Där värmeverket ligger idag vid Hammarby kaj tillverkade General Motors bilar, spårvagnar och bussar. Läs mer >>


Waxholmsbåtarna skrotades

Vid nuvarande Henriksdalshamnen låg ett stort varv där ångbåtar och andra skutor utrangerades. Läs mer >>


Näktergalens park

Sickla park är en kvarleva av Stockholms enda rena ekskog. Här samlades konstnärerna på 1800-talet. Läs mer >>


Slussen vid vikingaleden

Vattenleden över Hammarby sjö har nytjats av båtförare i mer än tusen år.
Läs mer >>


Stockholms galgbacke

Strax söder om nuvarande Hammarby Sjöstad avrättades dödsdömda under 300 år.
Läs mer >>

Fredriksdal har gamla anor

På 1700-talet anlade Fredrik Lennberg ett av Sveriges första kattuntryckerier i Fredriksdal. Läs mer >>


Hammarby sjö var större

För 100 år sedan var Hammarby sjö en insjö som låg 4,8 meter högre än idag.
Läs mer >>


Från fabrik till bostäder

Den första byggnaden i Luma fabrikskomplex uppfördes 1929-30 för att konkurrera ut en kartell. Läs mer >>


OS-byn som blev Sjöstan

År 1997 kandiderade Stockholm för att bli värdstad till OS 2004. Det blev inget OS, men en ny stadsdel. Läs mer >>


Kolerakyrkogården

I grönområdet bakom Sthlm 01 begravdes 10 000-talsmänskor, med upp till 16 personer i varje grav. Läs mer >>