Sjöstadsföreningen har tillsammans med stadsdelsförvaltningen, stadsdelsnämnden, näringslivet, fastighetsägarna, skolorna, polisen, föreningarna och andra lokala aktörer bildat Sjöstadsrådet för att utveckla vår stadsdel på det sociala området. 

 

Hammarby Sjöstad är en föregångare för medborgarengagemang och nu har man tagit nästa steg. 

Den 10 april samlades företrädare för civilsamhället, näringslivet, staden och andra aktörer i Hammarby Sjöstad för att diskutera hur man tillsammans kan samverka för att utveckla och förnya vår stadsdel, framför allt på det relationsbyggande och sociala området.

Sjöstadsrådet är en mötesplats för dialog och samverkan mellan de som bor och verkar i Hammarby Sjöstad. 

Initiativtagare till rådet är Sjöstadsföreningens ordförande Poul Heie, som tillsammans med sjöstadsborna Bengt Westerberg, Allan Larsson och Rickard Dahlstrand arbetat fram en mötesmodell. Sjöstadsrådet kommer träffas flera gånger per år för att diskutera aktuella frågor och se hur man kan konkretisera det i samverkan mellan mötesdeltagarna. 

Sjöstadsföreningen har på senare år bedrivit verksamhet inom ramen för FNs Agenda 2030. Föreningen grundade för tio år sedan ElectriCity Innovation som ett medborgarinitiativ kring energi- och klimatomställning. Förra året skapade man en plattform för företagarsamverkan i nätverket Företagare i Sjöstaden och en gemensam digital plattform för de boende, föreningarna och näringslivet – hammarbysjostad.se. 

Den ekonomiska dimensionen inom ramen för Agenda 2030 är tillgodosedd genom Företagare i Sjöstaden. Klimat- och miljöuppgiften tas väl om hand av ElectriCity Innovation som gjort Sjöstaden till en förebild för städers klimatomställning. Det som behöver utvecklas och stärkas är den sociala dimensionen för att klara den demografiska utmaningen när andelen tonåringar och pensionärer kraftigt ökar i Hammarby Sjöstad.

Inför det första mötet med Sjöstadsrådet kartlade man civilsamhällets organisationer, deras aktiviteter och behov av samverkan och stöd. En rad olika fokuspunkter kom fram och en stor del av dessa handlar om ungdomars situation i Hammarby Sjöstad. 

Antalet ungdomar i Sjöstan har på 4 år ökat från cirka 450 till idag drygt 2 000, och med det stora antalet yngre barn vi har idag kommer andelen ungdomar att fortsätta växa. Samtidigt är utbudet av aktiviteter för våra ungdomar ytterst begränsat. Det finns en oro på flera håll för att det kan leda till sociala problem. 

På agendan vid första mötet stod tre primära frågor: Ungdomar i Sjöstan, badmöjligheter i Hammarby sjö och jul- och vinterbelysning. Deltagare var stadsdelsnämndens politiker, stadsdelsdirektören, rektorerna, polisen, fastighetsägarna, Företagare i Sjöstaden, Sjöstadskapellet, Fryshuset och Sjöstadens föreningar. Mötesordförande var den tidigare socialministern och vice stadsministern Bengt Westerberg.

Av INGVAR LARSSON

 

Sjöstadsrådets deltagare

Bengt Westerberg, ordförande, Poul Heie, ordförande Sjöstadsföreningen och projektledare för Sjöstadsrådet, Allan Larsson, senior advisor, Rickard Dahlstrand, vice vd ElectriCity Innovation, Alexandra Wynn, stadsdelsdirektör, Södermalms stadsdelsförvaltning, Anders Göransson (S), ordförande Södermalms stadsdelsnämnd, Lars Rottem Kangnes (C), vice ordförande Södermalms stadsdelsnämnd, Therese Lindström (M), Södermalms stadsdelsnämnd, Ingrid Leek (C), Södermalms stadsdelsnämnd, Anne-Lie Elfvén (L), Södermalms stadsdelsnämnd, Charlotte Lilja Pittuco (V), Södermalms stadsdelsnämnd. Nina Brisman (V), Södermalms stadsdelsnämnd, Magnus Palm (MP), Södermalms stadsdelsnämnd, Tina Harderup, kommunpolis Södermalms lokalpolisområde, Erik Medin, gruppchef Södermalmspolisen, Per Tyrén, Områdeschef Fabege, Magnus Eriksson, Förvaltningschef Fabege, Madelein Andersson, nätverket Företagare i Sjöstaden, Ulf Andersson, stadsutvecklare på Kompanjon Partner, Åsa Jakobsson, Sjöstadskapellet, Cecilia Östergren, Fryshusets Öppna Fritidsverksamheter, Partow Khademi, rektor Sjöstadsskolan , Tone Harridsleff, rektor Lugnets skola, Lorenz Johansson, rektor Kulturama grundskola, Lovisa Jansson, rektor Kulturama gymnasium, Selene Samuelsson Hedlund, ordförande Snyggt & Tryggt och Gerd Müller-Nordin, ordförande Kultur i Sjöstan.