På arbetsområdet på Lumagatan ska en ventilationsbyggnad uppföras. Nu påbörjas arbeten som tidvis kan medföra buller. 

Med start vecka 15 kommer spontningsarbeten att påbörjas. Spontning innebär att en stödkonstruktion, så kallad spont, uppförs för att säkerställa att inga sättningsskador orsakas på kringliggande fastigheter. Borrningen för detta beräknas ta ca 2 dagar. Därefter sker schaktning av jordmassor och svetsarbeten.

Arbetet beräknas färdigställas mot slutet av 2024. Därefter ska byggnaden kläs i trälameller och färdigställas i sin helhet, ett arbete som beräknas pågå mars-maj 2025.

Vänligen notera att arbetsmomenten kan medföra buller såväl utomhus som inomhus i byggnaderna närmast arbetsområdet.

Arbeten ovan jord utförs måndag-fredag helgfria dagar kl. 07-19.

Här kan du läsa mer om ventilationsbyggnaden