Sjöstadsföreningen drar igång fastighetsnära klädinsamling i Hammarby Sjöstad i samarbete med Remondis som erbjuder helhetslösningar inom avfallshantering.

Insamlingen av kläder för återbruk kan ske i bostadsrättsföreningarnas fastigheter och kläderna skänks sedan som gåvor till samarbetspartners där kläderna får chans till nytt liv. Genom hela ledet sker transporter med miljöanpassade fordon på el, gas eller HVO, från att materialet hämtas i fastigheten till att det levereras till samarbetsparterna.

Remondis ordnar följande:
• De placerar ut stabila och snygga behållare för insamling av kläder.
• De ordnar med regelbundna miljövänliga transporter.
• De har möjlighet att leverera statistik på vad specifika insamlingar bidragit till.

Kostnadsbild:
Hämtning sker var 4:e vecka i samband med befintlig hämtning med skåpbil.
Kostnad 110:-/240L säck, i priset ingår behållare och säck.

 

Kontakt för mer information:

Dennis Arrefelt Account Manager, 070-7895960, dennis.arrefelt@remondis.se
Klara Fridh Projektledare, 076-1313280, klara.fridh@remondis.se
Andreas Ottosson Driftchef, 076-1381927, andreas.ottosson@remondis.se