Hammarby Sjöstad är inte längre en liten fredlig oas utanför det stökiga city. Det märktes inte minst med den tragiska incidenten med en ung pojke som blev knivhuggen i Luma park i början av sommaren.  Drogmissbruket har sökt sig ner bland bostadsrätterna och många föräldrar har kanske lättare att oroa sig för vad deras barn kan hitta på och få tillgång till på kvällar och helger. 

– Det har blivit tuffare helt klart, säger Tove Carlson som är diakon i Sofia församling och som jobbar med olika aktiviteter i Sjöstadskapellet. Vi gör vad vi kan för att finnas på plats när det händer saker. Vi har en etablerad kontakt med skolorna där vi kan bidra med samtalsstöd och vi håller extra öppet med personal på plats. Men det finns grupper som vi har svårare att nå. Vi möter de små barnen och deras föräldrar, och vi har äldre som är aktiva i många verksamheter, men människor ”mitt i livet” är en målgrupp som ofta redan har fullt upp och som vi försöker fånga upp genom att söka vägar som känns angelägna.

Ett sätt att nå yngre är ungdomskören, en annan är konfirmandundervisningen. Sjöstadskapellet samarbetar också med viktiga aktörer, inte minst skolorna. De har även kontakt med psykologer på vårdcentraler som vill samarbeta kring alternativa sätt att hantera den oro och ångest som drabbar  såväl unga som äldre.

– Ångest har på sätt och vis blivit ett utslitet begrepp, säger Tove. Det rör allt från vanlig nedstämdhet till plågsamma fysiska ångestattacker och vi tror att mycket av det som man kallar ångest egentligen är alldeles normala tillstånd, det som gör ont men som hör till livet. Det kan vara sorg, att bli bortvald eller att inte veta hur framtiden ser ut. Allt är inte sjukdomstillstånd. Livet kan vara smärtsamt och då behöver vi ta hand om varandra.

Tove berättar att de möter problem som kan bottna i att man inte har livsmod som hon kallar det. 

– Mod att leva. I en värld där vi möter krisrubriker och rapportering om krig, klimatkris och ekonomiska problem som tornar upp sig är det svårt att se ljuset, våga hoppas och satsa på livet. Men vi tror ju att det är möjligt. Vi har både samtalsgrupper om livsmod och om klimatfrågor, och vi tror att man kan få fotfäste i tillvaron genom att engagera sig och prata om det som oroar.

Kalendariet för Sofia församling är fullspäckat och bara i Sjöstadskapellet har det varit många aktiviteter i sommar. Det har det hållits musikgudstjänster med bland annat en musikalisk vandring längs Östersjöns stränder, vackra toner från cello, gitarr och piano, folkmusik på munspel och flöjt. 

– Vi försöker knyta ihop församlingen över vattnet också, säger Tove. Sjöstadskapellet är en del av Sofia församling men många missar att det är en enda församling och glömmer att man kan ta färjan över Hammarbysjön. För att få igång den dialogen har vi haft dagkollo och utfärder för vuxna där verksamheten har alternerat mellan Sofia kyrka, Sjöstadskapellet och utflyktsmål i Stockholm. Det har varit mycket uppskattat!

Hela hösten bjuder Sjöstadskapellet på akviteter för inspiration och eftertanke. Det är mässa i kapellet på söndagar kl 11, öppen förskola för barn 3-9 månader och 10 månader-3 år, meditativ rörelseträning och stavgångsvandring för större individer, sopplunch och lunchmusik, canasta- och hantverksgrupper, samtalsgrupper om livsmod, klimatmässa och föredrag och samtalsgrupp om klimatet, Gubbröra – mat med prat, miniretreat under rubriken Stilla söndag, öppet kapell 5 november, Luciagudstjänst 10 december, till jul blir det julbön och samling vid krubban 24 december, och Julåtta på juldagen. Året avslutas sedan med nyårsbön kl på nyårsafton. 

 Av Christina Hamnqvist Foto: Peter Sandin