Textiltorget är nästa stora satsning i Hammarby Sjöstad – en uppgraderad industribyggnad med tillägg i trä vid entrén in till sydvästra delen av Sjöstaden på Textilgatan.

Fastigheten kvarteret Påsen 1 uppfördes 1955 för ”Gottfried Westlings Ask och Påsfabrik”. Arkitekt var Karl GH Karlsson. Det är ett hus med egen karaktär i Hammarby Sjöstads industriområde som nu omvandlas till nya kvarter med bostäder, kontor, park och affärslokaler när det nu får en ny kostym med bevarad originalkaraktär, likt ett exklusivt vintage-plagg som skräddas om för att passa alla samtidens behov. Kvarteret runt Textiltorget blir en attraktiv arbetsplats som uppmuntrar till en hälsosam arbetsmiljö och livsstil. Kontoret som laddar batterierna istället för tvärtom.

Huset certifieras enligt BREEAM-SE med nivå ”Excellent”, en hög nivå som vanligtvis används vid nybyggnation.

  • Minskad klimatpåverkan i projektet genom t.ex. klimatförbättrad betong och låg CO2-påverkan på materialval.
  • Återbruk av installationer, t. ex. radiatorer och ventilationsaggregat.
  • Energieffektiva tekniska system i huset, exempelvis energieffektiva fönster och solskydd med smarta styrsystem.
  • Cykelparkering, cykeltvätt, cykelverkstad och omklädningsutrymmen.
  • Laddningsmöjligheter på samtliga bilparkeringsplatser.
  • Solceller och gröna tak för biologisk mångfald med bikupor.
  • Odlingsmöjligheter på terrasser.

Läs mer här!