ARBETET med nya tunnelbanan till Hammarby Sjöstad blev allt mer påtagligt när Region Stockholm i höstas satte upp byggstängsel i korsningen Lumagatan och Hammarby Allé. Sedan dess har det börjat spärras av områden på andra platser runt den blivande tunnelbanenedgången vid Lumaparken, men det vi inte ser är allt arbete som fortfarande pågår under mark. 

– Under Hammarby kanal är arbetet i full gång med tunneln mot Norra Hammarbyhamnen, säger Emma Sahlman, pressansvarig för Nya tunnelbanan. Bygget genomförs också i plattformsrummet som befinner sig 35 meter under kanalen. Planen är att tunnlarna ska kopplas på spåren som sprängs norrifrån på Södermalm och de tunnlar som sprängts fram från Gullmarsplan. Sprängningar i tunnlar sker även österut från två håll, Hammarby Sjöstad och Nacka. Tunnlarna ska sträcka sig mellan Sicklavägen och Sickla kanal för att sedan mötas strax nordost om kanalen.

Sprängningarna för spårtunnlar kommer nu succesivt att minska i takt med att arbetet flyttar ovan mark och i slutet av 2024 kommer alla tunnlar på denna del av sträckan vara färdigsprängda. Det innebär samtidigt att arbetena kommer att bli mer synliga och att buller ovan mark kan förekomma. Enligt Region Stockholm ska nivåerna bevakas noggrant för att minska störningarna och hålla kraven på miljödomen.

Målsättningen för förvaltningen för utbyggd tunnelbana är att kännedomen om nya tunnelbanan ska vara god och inställningen så positiv som möjligt bland närboende, resenärer, trafikanter och personer som arbetar i närheten av de platser där nya tunnelbanan byggs. Därför genomgörs årliga attitydundersökningar. De som deltagit i undersökningarna bor i närheten av där det ska byggas ut och ger i undersökningarna betyget 1-5, där 1 är mycket negativ och 5 är mycket positiv. 

– För den del av utbyggnaden som sträcker sig från Kungsträdgården till Hammarby Sjöstad ger 57 % det högsta betyget i vår attitydundersökning och endast 11% ger betyg under 3, säger Emma Sahlman.

Tunnelbanan är klar 2030 och då kommer sjöstadsborna kunna ta sig mycket snabbare till centrala Stockholm och till Nacka. 

– Från stationen Hammarby kanal vid Luma kommer det vara möjligt att åka till T-centralen på sex minuter, till skillnad mot idag då det tar drygt 20 minuter med ett byte mellan tvärbana vid Gullmarsplan, säger Emma Sahlman.

 Av FELICIA RUNDQVIST

Avspärrningar vid Lumaparken

ETT TILL ARBETSOMRÅDE har etablerats i Lumaparkens sydvästra del och  inhängats med stängsel och plank.  Här ska stationsentré och biljetthall till nya station Hammarby kanal byggas. Arbetet kommer att innebära trädfällning, spontning, jord- och bergsschaktning samt betongarbeten. Efter det startar installationsarbeten under mark.

Den norra stationsuppgången börjar byggas i februari i bottenvåningen på Katarina Ban-
gata 80. I entrén byggs rulltrappor ner till biljetthallen och plattformen.

Under jord möts tunnlar från flera håll. Från Mårtensdal har tunnlar sprängts fram till Stora Blecktornsparken, från Stigbergsparken norrifrån och under Hammarby kanal sprängs tunnlar fram för att möta spåren under Norra Hammarbyhamnen.

Källa: Region Stockholm